EKORA, spol. s r.o.

komplexné služby v oblasti TZB

PREDAJ - MONTÁŽ - ODBORNÉ PREHLIADKY

Služby v oblasti predaja a montáže vykurovacích systémov, stropného chladenia, rozvodov plynu, vody a kanalizácie, odborných prehliadok vyhradených zariadení plynových a tlakových, kontrola hasiacich prístrojov a hadicových zariadení, údržba rozvodov ÚK, ZTI, stropného chladenia a montáž určených meradiel

predaj - montáž - údržba

Poskytujeme komplexné služby v oblasti TZB - predaj, montáž, údržba. Neváhajte nás kontaktovať s vašim projektom.

Image

Poradíme Vám pri výbere

Predaj a montáž kotlov, tepelných čerpadiel, vykurovacích systémov, rozvodov plynu a zdravotechniky, stropného chladenia a zónovej regulácie

Kotly na všetky druhy palív

Kondenzačné plynové kotly, kotly na tuhé palivá, splyňovacie kotly na drevo brikety a pelety, elektrokotly

Tepelné čerpadlá

Úsporné a ekologické tepelné čerpadlá - trend v modernom vykurovaní objektov

Vykurovacie systémy a TÚV

Rozvody vody a kúrenia, systémy podlahového vykurovania, inštalačný materiál

Stropné chladenie

Systémy stropného kúrenia a chladenia

Predaj

Bezpečnosť vášho zariadenia

Odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení

Revízny technik plyn A+B

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových a oprava VTZ

Revízny technik tlak A+B

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení v prevádzke a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

Opravy VTZ plyn skupiny A

Opravy vyhradených technických zariadení plynových skupiny A

Opravy VTZ tlak

Opravy vyhradených technických zariadení tlakových

Revízie

Image

Image

Splňte si zákonnú povinnosť

Kontrola hasiacich prístrojov a hadicových zariadení

Hasiace zariadenia

Kontrola hasiacich zariadení podľa §21, vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z.

Hadicové zariadenia

Kontrola hadicových zariadení podľa §15, vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z.

Kontrola

Bezproblémová prevádzka

Údržba jestvujúcich systémov

Kontrola tlaku vody a expanznej nádoby

Pravidelná kontrola vykurovacieho a chladiaceho systému, dopustenie vody a nemrznúcej zmesi na požadovanú úroveň a odvzdušnenie systému, kontrola expanznej nádoby a jej dotlakovanie na požadovaný prevádzkový tlak predpísaný výrobcom zariadenia pre optimálnu prevádzku systému

Kontrola filtrov, sifónov a sitiek

Pravidelná kontrola filtrov a ich odkalenie, kontrola sifónov a sitiek a ich vyčistenie predchádza vzniku porúch, vytopeniu alebo diskomfortu pri užívaní systému a rozvodov vody a kanalizácie

Kontrola úniku plynu

Pravidelná kontrola tesnosti plynových armatúr, plynospotrebičov, plynových hadíc a rozvodov plynu, plynomerov pre celoročnú bezpečnú prevádzku systému

Kontrola funkčnosti armatúr

Kontrola správnej funkčnosti artmatúr a odstránenie prípadných vád alebo porúch pre bezproblémovú celoročnú prevádzku systému

Údržba

Image
Image

Profesionálna a odborná

Montáž určených meradiel

Vodomery

Vodomery na teplú i studenú vodu do 400 m3/h a bytové vodomery na teplú i studenú vodu do 10 m3/h

Merače tepla

Merače tepla, prietokomery, odporové snímače teploty, kalorimetrické počítadlá, prevodníky tlaku a teploty

Meradlá

Máte otázku? Potrebujete naše služby?

Napíšte nám

Prosím vyplňte toto povinné pole
Prosím vyplňte toto povinné pole
Prosím vyplňte toto povinné pole
Prosím vyplňte toto povinné pole

EKORA, spol. s r.o.

Ing. Matúš Rákoš

Mobil

+421 950 461 212

E-mail

info@ekorasro.sk

Adresa

Malá strana 404/12, 941 46 Trávnica

Fakturačné údaje

IČO: 31661351, DIČ: 2020518775, IČ DPH: SK2020518775
Spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, odd.Sro, vložka č.44229/N